W listopadzie 2010 roku misjonarze ze Wspólnoty wraz z księdzem Piotrem Pieprzem, opiekunem grupy z Buku, spotkali się z Arcybiskupem Poznańskim - Stanisławem Gądeckim.

zbiskupem

W maju 2011 roku Przymierze Miłosierdzia zostało erygowane w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych.

dekret


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Wolsztyn
Copyright © 2013-2017 Przymierze Miłosierdzia w Wolsztynie