Zapraszamy do wysłuchania całego nagrania z Mszy Św. z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, która odbyła się w dniu 4 II 2016 r. Homilia i adoracja prowadzona przez ks. Romana Smółkowskiego (opiekuna duchownego grupy w Wolsztynie)

Ewangelia: (Mk 6, 7-13) - Rozesłanie apostołów

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi.
I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien».
I mówił do nich: «Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich».
Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Homilia:


Adoracja, uwielbienie:

 

Całość z kamery w kościele:

"Lecz ci co zaufali Panu"

Księga Izajasza (Iz 40, 27-31)
Wszechmoc Boża budzi ufność

"Czemu mówisz, Jakubie,
i ty, Izraelu, powtarzasz:
"Zakryta jest moja droga przed Panem
i prawo me przed Bogiem przeoczone?"
Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał?
Pan - to Bóg wieczny,
Stwórca krańców ziemi.
On się nie męczy ani nie nuży,
Jego mądrość jest niezgłębiona.
On dodaje mocy zmęczonemu
i pomnaża siły omdlałego.
Chłopcy się męczą i nużą,
chwieją się słabnąc młodzieńcy,
lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły,
otrzymują skrzydła jak orły:
biegną bez zmęczenia,
bez znużenia idą."


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Wolsztyn
Copyright © 2013-2017 Przymierze Miłosierdzia w Wolsztynie