Menu galeria

 

GALERIA:

 Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

rw

Tym razem na spotkaniu można było doknąć oryginalną (koszerny) księgę (zwój) Estery. Dzięki życzliwości księdza Adama, który jest w posiadaniu takich właśnie żydowskich "perełek". Korzystając z okazji upamiętliśmy to spotkanie wspólną fotografią. Raz jeszcze ogromne podziękowania dla prezbitera Adama. Niech Pan nasz Jezus z Nazaretu umacnia go w mocy Ducha Św. i prowadzi przez życie. Amen.

___________________________________________________________________

 szkola miniSzkoła Biblijna 2015/2016 -pozostałe spotkania

Aby skorzystać z treśći materiałów udostępniach po kolejnych spotkaniach skorzystaj z obrazka po lewej stronie. Czuj się zaproszony i badź z nami na kolejnym spotkaniu. "Jesteśmy razem w sercu Boga"

 ___________________________________________________________________

 

O Szkole Biblijnej:

Szkoła Słowa Bożego dla Początkujących

Sobór Watykański drugi w Konstytucji o Objawieniu Bożym zachęcał wierzących w Chrystusa: „Niech, więc chętnie do świętego tekstu przystępują czy to przez świętą Liturgię, przepełnioną Bożymi słowami, czy przez pobożną lekturę, czy przez odpowiednie do tego instytucje i inne pomoce, które za aprobatą i pod opieka pasterzy Kościoła wszędzie w naszych czasach chwalebnie się rozpowszechniają.” DV 25 Próbą realizacji tej soborowej zachęty jest Szkoła Słowa Bożego dla Początkujących.

Celem Szkoły jest wyposażenie jej uczestników w umiejętność poznawania Biblii jako Słowa Bożego. Uczestnicy Szkoły Biblijnej zaproszeni są do odkrywania Boga, który przemawia osobiście do każdego człowieka poprzez słowa zapisane w Piśmie Świętym. Bóg kierując Słowo do swojego Ludu oczekuje, że znajdą się ludzie, którzy przyjmą Słowo i odpowiedzą na nie modlitwą, miłością i czynem.

Szkoła stawia sobie również za cel nauczanie prostych metod studium biblijnego, które są doskonałym narzędziem w poznawaniu Biblijnego orędzia. Stąd zajęcia obejmują konieczne ćwiczenia i warsztaty. Można, bowiem zauważyć u części niedzielnych słuchaczy Słowa Bożego pewien lęk przed lekturą Pisma Świętego, wypływający z braku praktycznych umiejętności prowadzenia osobistego studium biblijnego.

Na koniec szkoła chce stworzyć przestrzeń, na której mogliby się spotkać ci, którzy chcą usłyszeć, co Duch mówi do Kościoła poprzez Słowo Biblii. Chodzi o wykrystalizowanie się pewnego środowiska, które zechce przemieniać środowisko swojego życia w oparciu o Natchnione Teksty.

O prowadzącym:

Ks. Adam Prozorowski - prezbiter archidiecezji poznańskiej (święcenia prezbiteriatu w 1991 r.), obecnie proboszcz parafii Tarnowo Podgórne koło Poznania. Od najmłodszych lat związany z Ruchem Światło - Życie, moderator ruchu w kilku parafiach archidiecezji, zaangażowany w Unię Kapłanów Chrystusa Sługi. Posługiwał również w Drodze Neokatechumenalnej oraz Odnowie w Duchu Świętym. Odpowiedzialny za Szkołę Biblijną w ramach Dzieła Biblijnego Archidiecezji Poznańskiej. Rekolekcjonista i misjonarz diecezjalny. Absolwent Instytutu Studiów Żydowskich przy Seminarium Baptystycznym w Radości, aktywny uczestnik dialogu ekumenicznego w archidiecezji, ceniony mówca na licznych rekolekcjach, spotkaniach i konferencjach, autor licznych artykułów o tematyce żydowskiej i biblijnej.

Ciepły, serdeczny i kochający bliźniego człowiek o ogromnym sercu. To zaszczyt dla nas, iż zechciał poprowadzić zajęcia w naszej wspólnocie, parafii, mieście.


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Wolsztyn
Copyright © 2013-2017 Przymierze Miłosierdzia w Wolsztynie