Menu galeria

Charyzmatem wspólnoty jest przede wszystkim praca z ubogimi i ewangelizacja. Swoją tożsamość odnajduje w Słowie Życia: „Duch Pana Boga nade mną...” (Iz 61,1nn).

Charyzmat i duchowość Stowarzyszenia mają swoje źródło w miłosiernym Sercu Jezusa. Ufając w moc Ducha Świętego, Stowarzyszenie adoruje Je i odnajduje w Nim Centrum swoistego Nowego Zesłania w wymiarze Miłosierdzia.

Nieustannie poszukuje jak żyć w wymiarach ewangelizacyjnym i charyzmatycznym, mając na uwadze integralne uwolnienie i całkowite przemienienie każdego mężczyzny oraz każdej kobiety, którym jest głoszone Miłosierdzie Boże. Odnajduje także w Maryi, Niepokalanie Poczętej swoją prawdziwą i rzeczywistą Założycielkę.

Duchowy testament jednej z założycielki wspólnoty - Marii Paulii, w którym zawarte jest sedno indywidualnej formacji każdego członka wspólnoty: misjonarza, przyjaciela, wolontariusza... (fragmenty):

"... Wam, bracia, życzę abyście byli dobrzy !!! Tak, żebyście byli dobrzy, kochający, gościnni. Pragnę, abyście poszukiwali pokory, jako cnoty najcenniejszej. Szukajcie bycia pokornymi, zejdźcie z piedestału, bo Jezus jest nisko w biednym, chorym, bezsilnym, w nędznym, kiedy będziesz miał doświadczenie bezsilności, nędzy... nie trać nadziei, bo Jezus jest z tobą. Spójrz na List do Filipian rozdział 2 i Duch przemówi do twego serca.

Pragnę, aby wszyscy synowie i córki Miłosierdzia, bracia z Grupy Tęcza i przyjaciele, mieli dar współczucia, aby cierpieć z cierpiącymi i radować się z tymi, którzy się radują. Aby serce Jezusa było wasza „Ikoną"... abyście mogli kochać wszystkich ludzi, którzy zbliżą się do was, z Sercem Jezusa, Kochającym Oblubieńcem, który szuka wszystkich dusz (Pieśń nad Pieśniami).

...

Kończąc, synowie i córki Miłosierdzia, dzieci Przymierza, członkowie Tęczy, przyjaciele, wolontariusze, wszyscy bądźcie dobrzy, pokorni i współczujący. Nie zamykajcie drzwi przed biednym, niech nikt nigdy nie odchodzi bez otrzymania spojrzenia przyjacielskiego po spotkaniu z nami.

Świat potrzebuje głoszenia darmowego Miłosierdzia. Potrzeba iść „za darmo" do źródła Miłości (por. Iz 55).

Głoście zatem, ze wszystkimi charyzmatami, ze wszystkich sił, że Bóg jest Miłością. Głoście ze wszystkimi charyzmatami, że Bóg idzie szukać zagubionej owcy, jakikolwiek jest jej status społeczny - biedny czy bogaty... Bóg idzie, by szukać.

To wszystko.

Jeśli będziecie tego poszukiwać, wszystko inne będzie wam dodane. I pomimo naszych ograniczeń, to Dzieło Przymierza Miłosierdzia nie skończy się, ponieważ Miłość zakrywa wiele grzechów (por. 1 P 4,8; Syr 2,11)

Cały testament Marii Paulii na naszej stronie: Testament Marii Paulii.

Więcej o charyzmacie, misji i działaniach Przymierza Miłosierdzia: O wspólnocie.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

rw

Spotkanie odbyło się w dniu 16 listopada 2013 r. i zgromadziło ponad 50-u uczestników.

Po raz kolejny nie zabrakło brazyliskich klimatów wielbiena Pana:

 

Bom é louvar o nosso DEUS
Bom é louvar, Bom é louvar...
E quando ele vem, vem, vem
O teu Espirito fica aqui
Nos enche de alegria, amor e paz
Dobrze jest chwalić naszego Boga
Dobrze jest chwalić, Dobrze jest chwalić...
A kiedy przychodzi, przychodzi, przychodzi
Jego Duch jest tutaj
Napełnia nas radością, miłością i pokojem

Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Wolsztyn
Copyright © 2013-2017 Przymierze Miłosierdzia w Wolsztynie