Słowo Ojców

luty“Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód” (Wj 3,8)
Miłosierdzie Pana jest misterium bez miary, ponieważ, jak mówi Jezus do Świętej Faustyny, jest największym przymiotem Boga (por. Dzienniczek Świętej Faustyny, nr 163).

Czytaj więcej...

styczenMiłość Ojca, źródło Miłosierdzia

“Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.”(J 3,16-17)

Czytaj więcej...

listopad"Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana." (Łk 4, 18-19)

Jezus miał także swój "dowód tożsamości".

Kiedy On zechciał objawić się światu, po trzydziestu latach życia w ukryciu i posłuszeństwa w Nazarecie, ogłosił w synagodze w swoim mieście, poprzez słowa proroka Izajasza: "Duch Pański spoczywa na Mnie..."

Czytaj więcej...

listopadJesteśmy współtwórcami radości waszej (2 Kor 1, 24)

Poprzez to wyrażenie, święty Paweł definiuje powołanie misyjne! Ewangelizacja rzeczywiście, jak przypomina nam Papież Franciszek w swojej adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium, jest “zarażaniem radością”!

Czytaj więcej...

pazdziernikBłogosławieni miłosierni (Mt 5,7)

Jesteśmy w momencie odliczania dni, zbliżając się do 8 grudnia, kiedy papież Franciszek ogłosi początek Roku Świętego Miłosierdzia.

Dziękujemy Bogu za naszego pasterza, papieża Franciszka, który kontynuuje swój pontyfikat wzywając ludzkość do otwarcia się na miłosierdzie Ojca z nieba. Wystarczy szybko przejrzeć gazety albo internet, by zdać sobie sprawę z tego, jak bardzo w tych czasach potrzebujemy intensywnie prosić Boga, by miał miłosierdzie nad swoimi dziećmi, które oddaliły się od Jego miłości, by szukać własnych interesów.

Czytaj więcej...

wrzesien"A kto jest moim bliźnim?" (Łk 10, 29). 

Jedną z najbardziej znanych przypowieści w Biblii jest z pewnością słynna przypowieść o Dobrym Samarytaninie (Łk 10, 25-37). Przypowieść ta jest tak bogata, że w przeszłości poświęciliśmy cały rok na próbę jej medytacji. Nie możemy więc nie powrócić do niej w tym roku, w którym Pan nas zaprasza do coraz głębszego wchodzenia w tajemnicę Jego Miłosierdzia. Opatrznościowo Papież Franciszek zechciał ogłosić przyszły rok Jubileuszem Miłosierdzia i nieustannie powraca w swoich dyskursach i pismach do tej przypowieści. Zaprasza nas, byśmy byli "Miłosierni, tak jak Ojciec jest miłosierny".

Czytaj więcej...

lipiecZagubiona owca
“Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę,
która mi zginęła!” (Łk 15, 6b)

To jest fragment z przypowieści o Dobrym Pasterzu (por. Łk 15, 1-7), jednej z najbardziej znanych w całej Ewangelii. Sam Jezus jest tym Dobrym Pasterzem, który pozostawia dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, aby szukać tej, która się zagubiła. Tak naprawdę 15 rozdział Łukasza jest jedną Przypowieścią w trzech odcinkach, jest niemal jak “telenowela Miłości”, prawdziwej Miłości. Nie jest to miłość, jaką oferuje świat: interesowna, zachłanna, która wykorzystuje innych interesownie i dla przyjemności cielesnej, która prowadzi do ruiny i do śmierci. Ta “nowela Miłości” to “Dobra Nowina” Miłosierdzia Boga, który zakochany w człowieku, daje własne życie, kocha aż po “pogardę” siebie, stając się sługą posłusznym aż do śmierci, i to śmierci na Krzyżu (por. Flp 2, 7-8).

Czytaj więcej...

czerwiecZagubiona drachma
“wymiata cały dom i szuka starannie, aż ją znajdzie” (por. Łk 15, 8-10)

Jedyne pragnienie Jezusa to pokazać ludziom serce Ojca Niebieskiego. On przychodzi na ziemię właśnie po to, by otworzyć nam bramy nieba, które z powodu grzechu Adama wydawały się być zamknięte. Jezus przyszedł, przede wszystkim aby zamanifestować miłość Swojego Ojca do nas.

Czytaj więcej...

majOjciec Miłosierny:
“Miłość, która nie męczy i nie odpoczywa”

Jezus chciał pokazać na tej ziemi Miłosierdzie, które Ojciec ma wobec nas, biednych grzeszników. On wiedział, że nie możemy wrócić do Ojca, jeśli On najpierw nie odda się jako ofiara za nas. Stał się człowiekiem, aby stać się „jednym” z nami, dziećmi, które z powodu grzechu nieposłuszeństwa porzuciły Ojca z nieba. Przyjął wszystkie nasze grzechy bez stawania się grzesznikiem. ”Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13,1). Dobrowolnie poszedł na krzyż i swoimi słowami i gestami, uzdrowieniami i cudami, ukazał Ojca Miłosiernego, który od wieczności kocha każdego człowieka.

Czytaj więcej...

kwiecien"Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska" (Rz 5, 20b)

Bóg ma nazwisko i tym nazwiskiem Boga jest twoje imię... Tak! On zawarł z tobą przymierze i w taki sam sposób jak małżonkowie stają się jednym ciałem poprzez przymierze małżeńskie, Pan przyjął nasze życie, naszą historię do Swojej historii, która w ten sposób staje się "historią zbawienia". Dlatego kiedy Bóg objawia się Mojżeszowi, ogłasza "jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba... To jest imię moje na wieki!" (Wj 3,15).

Czytaj więcej...

marzec“Bóg posłał swego Syna na świat po to, by świat został przez Niego zbawiony.” (J 3,16-17)

Lubimy myśleć o Miłości Ojca jako o niewyczerpalnym źródle wody najczystszej, krystalicznej, z którego nieustannie w sposób bezwarunkowy, pełny, nieskończony i darmowy, wypływa Jego Miłość.

Czytaj więcej...

luty "Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód"(Wj 3,8)

Miłosierdzie Pana jest misterium bez miary, ponieważ, jak mówi Jezus do Świętej Faustyny, jest największym przymiotem Boga (por. Dzienniczek Świętej Faustyny, 163).

Czytaj więcej...

styczen"Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!" (Łk 1, 38a)

Rodzina Przymierza Miłosierdzia kończy właśnie 15 lat życia, z pragnieniem ofiarowania Niepokalanej Ducha Świętego, naszej Matce i Założycielce, prezentu z jeszcze bardziej radykalnego wyboru świętości w odnowieniu naszej konsekracji według drogi wskazanej przez świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Zaczynamy ten nowy rok chcąc z Maryją, Matką Miłosierdzia, zanurzyć się w głębszych wodach, zanurzyć w Nieskończonym Oceanie Miłosierdzia!

Czytaj więcej...


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Wolsztyn
Copyright © 2013-2017 Przymierze Miłosierdzia w Wolsztynie