Sakrament pojednania

spowiedzOpracowanie zawiera rachunek sumienia dla dorosłych

"Bóg w swoim wielkim miłosierdziu chce ratować każdego człowieka zagrożonego ustawicznie wpływem złego ducha, szatana. W tym celu ustanowił Pan Jezus Sakrament Pokuty, aby każdy grzesznik mógł łatwo powrócić do miłującego Ojca. Pan Jezus przekazał tę władzę pojednania swojemu Kościołowi słowami: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy - są im odpuszczone, a którym zatrzymacie - są im zatrzymane" (J20,22n)."

Czytaj więcej...

rach2Rachunek sumienia, w którym grzechy zostały podzielone na:

-grzechy wobec Boga,
-grzechy wobec bliźniego,
-grzechy wobec kościoła,
-grzechy wobec samego siebie.

Czytaj więcej...

rach3Rachunek sumienia jako badanie poruszeń duchowych

"Największym miejscem zmagania się z Bogiem jest to miejsce, które chcemy zachować dla siebie, w którym chcemy postawić na swoim, wierząc, że nasze plany są lepsze od planów Bożych. Czasami jest to "mała rzecz", ale jej nie oddanie powoduje oddalenie Boga i Jego Ducha. Dobra nowina jest dobrą nowiną, ponieważ Bóg jest "ogniem pożerającym' "Kto ciebie Boże raz pojąć może, ten nic nie pragnie, nie szuka". Mała rzecz nie jest mała: bo ptak nie może fruwać niezależnie od tego, czy jest przywiązany grubą liną okrętową czy cienką nitką ze złota."

Czytaj więcej...

rach3Ignacjański rachunek sumienia do codziennego odprawiania

"Spróbujmy zatem uczynić z rachunku sumienia codzienną i pogodną praktykę."

Czytaj więcej...


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Wolsztyn
Copyright © 2013-2017 Przymierze Miłosierdzia w Wolsztynie