Duch Św. będzie do nas mówił poprzez codzienną medytację Pisma Św. wg. planu, który otrzymaliśmy od Misjonarzy ze Szczecina. Jest to 40-sto dniowy czas znalezienia odpowiedzi na pytanie: "Czego oczekuje od nas Bóg oraz jakie ma plany dla naszej rodzącej się wspólnoty w Wolsztynie."

Pamiętajmy, że Jezus zanim zaczął swoje publiczne działanie modlił się i pościł przez 40 dni na pustyni, gdzie kusił Go Szatan. Dlatego zachęcamy gorąco do podjęcia pewnej formy postu, wyrzeczenia w powyższej intencji.

Jak ważną sprawą jest post możemy przeczytać w Ewangelii, a dodatkowo zamieszczamy materiał dźwiękowy, w którym założyciel wspólnoty Przymierze Miłosierdzia o. Antonello Cadeddu wyjaśnia siłę płynącą z własnych wyrzeczeń:

źródło: postapostolski.pl

Medytacja wg Lectio Divina

I. Lectio

Czytaj uważnie tekst Pisma Świętego, wierząc, że to Duch Święty dyktuje go dla ciebie. Słowo Boże, które zostało spisane, musisz usłyszeć i przyjąć całą swoją istotą. Znajdź miejsce, które pomoże ci wyciszyć się zewnętrznie i wewnętrznie. Wybrany tekst słowa Bożego czytaj powoli i półgłosem. Takie czytanie pomaga uczestniczyć w lekturze całym ciałem i ułatwia zapamiętywanie. Staraj się czytać tekst całym sobą: umysłem, sercem i wolą. Ucałuj Pismo Święte z miłością i adoracją.

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć tekst dogłębnie. Zadawaj sobie pytanie: Co Bóg do mnie mówi? Medytacja to stopniowe wprowadzenie w tajemnicę słowa Bożego: pilne skupienie umysłu i poszukiwanie ukrytej prawdy. Koncentruj się nie na sobie, lecz na słowie - jego bogactwo pomoże Ci poznać i zrozumieć siebie. Zatrzymaj się nad fragmentem, który przykuł twoją uwagę - zadziwił lub zaniepokoił. Rozważaj święty tekst i go powtarzaj. Rozpocznij lekturę cichym głosem. Powtarzaj słowo lub zdanie, które przykuwa twoją uwagę. Nasycaj się nim. Szukaj wyjaśnienia Pisma przez Pismo, tzn. powiąż słowo lub zdanie z jakimś innym biblijnym fragmentem, który przychodzi ci na myśl. Wypisz słowa, które najbardziej do ciebie przemówiły. Umieść je na widocznym miejscu jako "drogocenny klejnot dnia".

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce, wsłuchaj się w jego poruszenia, pozwól Bogu w nie wstąpić, abyś mógł opowiedzieć o przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie, wykorzystując doświadczenie z wcześniejszych lectio i meditatio. Uwielbiaj Boga i dziękuj Mu za to, kim jest w twoim życiu. Przywołaj w pamięci zdarzenia, które Bóg uczynił w historii twojego życia. Błagaj Go, proś, wołaj, wyrażaj swoje cierpienie.

IV. Contemplatio

Otwórz się na łaskę kontemplacji, czyli bądź z Bogiem tam, gdzie On przebywa. Trwaj przed Bogiem i przy Nim całym sobą. Samą swą obecność uczyń modlitwą (wszak kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu, rozmowy serc; godzina nawiedzenia przez Słowo). Staraj się milczeć i pozostawać w bezruchu, w skupieniu. Trwaj w doświadczeniu oczekiwania i spojrzenia, bo to ono rodzi głęboką więź z Bogiem. Na siebie i innych ludzi, na wydarzenia swego życia staraj się patrzeć Jego oczyma i pozwól, aby wszystko przenikała Jego łaska. Kiedy zaczniesz widzieć z perspektywy Boga, wtedy zaznasz pokoju.

40dni

Medytacje ze spotkań na podstawie książki o. Enrico

Ze względu na wyczerpany nakład książki o. Enrico Porcu pt. "W oceanie Nieskończonego Miłosierdzia", w tej części witryny zostaną umieszczone fragmenty ww. dzieła. Fragmenty te stanowią podstawę naszych rozważań przez okres 40 dni (rozeznawanie charyzmatu wspólnoty).

Datami oznaczono poszczególne spotkania. Poniżej znajdują się określone "czytania" z danych spotkań.

Wprowadzenie o. Enrico Porcu

17.01.2013 r. - "Współbracia" - życie wspólnotowe

24.01.2013 r. - "Wezwani przez miłość, Dzieci Miłosierdzia"

31.01.2013 r. - "Poddani Bogu, uczynieni modlitwą"

07.02.2013r. - "Słudzy wybaczenia i uwolnienia"

14.02.2013r. - "Poświęceni Ojcu, oddani Chrystusowi w życiu Ducha Świętego"


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Wolsztyn
Copyright © 2013-2017 Przymierze Miłosierdzia w Wolsztynie