Adoracja to czas oddawania Bogu czci i uwielbienia, a przede wszystkim czas miłości; pozwalaj, aby Bóg cię kochał i ty Go kochaj. Pozwól również, aby Jezus cię uzdrawiał, wyzwalał, pocieszał i umacniał.

  • Rozpocznij od CISZY. Poczuj ciszę, która panuje w kaplicy. Bóg jest w tej ciszy. Pozwól Mu się nią ogarnąć.

  • Patrząc na Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie proś Go najpierw o większą WIARĘ w Jego obecność w tym małym kawałku chleba.

  • Potem po prostu PATRZ na Jezusa w Najśw. Sakramencie.

  • UWIELBIAJ GO słowami, w językach, powtarzaniem imienia Jezus, itd.

  • ON PATRZY na ciebie z miłością. Przyjmij Jego MIŁOŚĆ. „Poczuj” jak On cię kocha. Jak „wysyła” w twoją stronę promienie miłości; jak słońce.

* * * Niech to będzie najdłuższa chwila * * *
Po niej możesz ...

  • Przeczytaj jakiś fragment Słowa Bożego (np. z Ewangelii). Co Jezus ci mówi?

  • ROZMOWA z Jezusem. Powierzaj Mu swoje sprawy, problemy. Dziękuj Mu. Nadal uwielbiaj. Po prostu BĄDŹ z Nim i pozwól, aby On BYŁ z tobą.


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Wolsztyn
Copyright © 2013-2017 Przymierze Miłosierdzia w Wolsztynie