Modlitwy

modlitwyAdoracja to czas oddawania Bogu czci i uwielbienia, a przede wszystkim czas miłości; pozwalaj, aby Bóg cię kochał i ty Go kochaj. Pozwól również, aby Jezus cię uzdrawiał, wyzwalał, pocieszał i umacniał.

Czytaj więcej...

modlitwyDuchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz.

Czytaj więcej...

modlitwyPrzybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich (..)

Czytaj więcej...

modlitwyPrzyjdź Duchu Święty
zintegruj wszystkie elementy mego istnienia,
pomóż mi, bym kochał siebie samego
i doceniał moją godność ludzką i chrześcijańską. (..)

Czytaj więcej...

modlitwyDuchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej.

Czytaj więcej...

modlitwyNowenna, czyli dziewięciodniowe nabożeństwo błagalne do Ducha Świętego, wzorowane jest na modlitewnym, oczekiwaniu apostołów na zesłanie obiecanego Ducha Świętego. Po Wniebowstąpieniu Pana, apostołowie "wrócili do Jerozolimy" i we Wieczerniku przez dziewięć dni "trwali jednomyślnie na modlitwie" razem z Maryją, niewiastami i uczniami.

Czytaj więcej...

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Wprowadzenie:
Nowennę do Miłosierdzia Bożego, którą mi nakazał Jezus napisać i odprawić przed Świętem Miłosierdzia. Rozpoczyna się (ją) w Wielki Piątek...

Czytaj więcej...

modlitwyDuchu Święty, Boże, Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał; radości, abym się napełnił świętą pociechą; pokoju, dla zupełnego ukojenia mej duszy; owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń.

Czytaj więcej...

modlitwyDuchu Święty Boże, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, który wydajesz świadectwo o Chrystusie, 
Duchu Święty Boże, który kierujesz losami ludzkości, 
Duchu Święty Boże, który napełniasz okrąg ziemi (..)

Czytaj więcej...


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Wolsztyn
Copyright © 2013-2017 Przymierze Miłosierdzia w Wolsztynie