Formacja 2014/2015

Jezus odpowiedział: będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą; a swego bliźniego jak siebie samego” (Mk 12, 30-31)

Czytaj więcej...

"Otworzyły się ich oczy przy dzieleniu chleba".

Pewien żebrak rozmawiał z nami przez okno domu, kiedy schodził ulicą przy której znajduje się nasza wspólnota, w Salto. „Możesz wejść, jesteśmy gotowi do obiadu i możesz zjeść z nami, to będzie wielka radość móc ugościć Cię przy naszym stole!".

Czytaj więcej...

"Być Misjonarzem, to jak mówi Matka Teresa z Kalkuty, 'być Miłością Boga działającą w świecie'".

Pośród braci w misji, czujemy, przede wszystkim, świadectwo miłości, miłości, która złamała nas z siłą, jak powódź łamie zapory, które utrzymują nas zamkniętymi w nas samych: wokół naszych rodzin, w granicach naszych państw, w językach i kulturach.

Czytaj więcej...

Najdrożsi bracia i siostry! Niech styl w jakim przygotowujemy się do przeżycia Wielkiego Postu będzie taki: rzeczywista hojność wobec uboższych braci! Dając siebie z serca, stajemy się coraz bardziej świadomi, że nasze oddanie innym jest odpowiedzią na niezliczone dary, których Bóg nie przestaje nam dawać. Darmo otrzymaliśmy, darmo dawajmy!” (Jan Paweł II)

Czytaj więcej...

Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić”. 
(2Kor 8,9)

Nikt nie jest tak biedny, aby nie miał niczego, co mógłby dać… Dowiedziałem się o jednym chłopaku z zespołem Downa, jednym z tak wielu nosicieli tej choroby. On jednak żyje, w swojej biedzie, niesamowitym doświadczeniem Miłości.

Czytaj więcej...

FT01...a Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas...!”  (J 1,14)

Czytaj więcej...

kwiecienUradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana”.  (J 20,20)

Czytaj więcej...

Kochać Boga ponad wszystko a bliźniego swego jak siebie samego”.

Czytaj więcej...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy”. (Mt 11,28)
Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół (...). Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć”. (Łk 14,12-14)

Czytaj więcej...


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Wolsztyn
Copyright © 2013-2017 Przymierze Miłosierdzia w Wolsztynie