Formacja 2014/2015

MARYJA, MATKA MIŁOSIERDZIA I KRÓLOWA POKOJU

“Maryja, matka Miłosierdzia i Królowa
Pokoju będzie gościem (por. J 19,27) i Panią
naszego domu i naszego życia. Pozwolimy,
by nas wychowywała (por. Łk 2, 51-52),
Mistrzyni Miłości na drodze Pokoju...
W szkole jej ciszy przyjmiemy każdego
dnia Słowo (por. Łk 1,26nn), aby stać się
“brzemiennymi” w Chrystusa... i “rodzić Go”
w sercu każdego człowieka...”

Czytaj więcej...

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

“Tęsknimy za nową Pięćdziesiątnicą. W tych poszukiwaniach rozważamy w tych miesiącach słowa, które kierują nas na drogę Kerygmatu (głoszenia dobrej nowiny Ewangelii Jezusa), abyśmy mogli otworzyć nasze serca na dar Ducha Świętego”. 

Czytaj więcej...

NARODZIŁ SIĘ ZBAWICIEL

“Oto zwiastuję wam radość wielką:
narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan!”
(Łk 2,10-11)

Czytaj więcej...

SPRZEDAĆ WSZYSTKO, ABY KUPIĆ ROLĘ

“Królestwo niebieskie podobne jest do
skarbu ukrytego w roli. Znalazł go
pewien człowiek i ukrył ponownie.
Uradowany poszedł, sprzedał wszystko
co miał, i kupił tę rolę”.
(Mt 13,44)

Czytaj więcej...

RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

“A to będzie znakiem dla was:
Znajdziecie Niemowlę, owinięte
w pieluszki i leżące w żłobie”.
(Łk 2,12)

Czytaj więcej...

FT02CHLEB ŻYCIA

“Ja jestem chlebem żywym,
jeśli kto spożywa ten chleb,
nie umrze, ale będzie żył na wieki”.
(J 6,51)

Czytaj więcej...

JEZUS URODZIŁ SIĘ DLA WSZYSTKICH I ŻYJE!

Zbliża się Boże Narodzenie, wielkie święto dla nas wszystkich. Druga osoba Trójcy Świętej postanowiła zstąpić do ludzkości i zbawić ją. Poprzez ten wybór przyjścia Naszego Pana Jezusa Chrystusa, możemy spotkać się z Ojcem Niebieskim. Ale chcę zadać wam jedno pytanie. Czy dzisiejszy świat rozpoznaje i zna tę prawdę?

Czytaj więcej...

MOC ZMARTWYCHWSTANIA JEZUSA

“Jestem tutaj Panie, ciałem, sercem
i duszą. Spraw, bym Twoją Miłością mogła być
wystarczająco wielka, aby dosięgnąć świat
i wystarczająco mała,
abym mogła być jednym z Tobą”.
(Matka Teresa z Kalkuty)

Czytaj więcej...

KRWIĄ JEGO RAN ZOSTALIŚCIE UZDROWIENI


“On sam, w swoim ciele poniósł nasze
grzechy na drzewo, abyśmy przestali
być uczestnikami grzechów, a żyli dla
sprawiedliwości – Krwią Jego ran
zostaliście uzdrowieni!”
(1P 2,24)

Czytaj więcej...

Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Łk 4,8), odpowiedział Jezus kusicielowi, który poprosił, by Jezus oddał mu pokłon. Wszyscy w naszym życiu jesteśmy przyciągani przez wiele bożków, wobec których bez ugruntowanego życia duchowego, ryzykujemy zgięcie naszych kolan, jeszcze kiedy nie jesteśmy tego świadomi. 

Czytaj więcej...

Myśmy poznali i uwierzyli miłości,
jaką Bóg ma ku nam,
Bóg jest miłością: kto trwa w miłości,
trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim”.
(1J 4,16)

Czytaj więcej...

"...nie ma Go tu, bo zmartwychwstał!..." (Mt 28,6)

Czytaj więcej...

700 młodych! Zgormadzeni w ciągu trzech dni przed Bożym Narodzeniem 2001 roku, aby iść ulicami Centrum Sao Paulo, głosząc przyjście Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Spotkanie z Bogiem było głębokie, ale nastroje na początku jeszcze nieco mieszane. Jak ludzie nas przyjmą, przebranych za klaunów, mając w dłoni jako jedyną broń gitarę a jako zbroję wiarę w Jezusa żyjącego? Po momencie modlitwy rozeszli się po ulicach, ufając w Słowo Jezusa, który mówi: „Idźcie na cały świat głosić Słowo. Znaki i uzdrowienia będą dokonywały się pośród was.”

Czytaj więcej...


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Wolsztyn
Copyright © 2013-2017 Przymierze Miłosierdzia w Wolsztynie