Formacja 2014/2015

FT03ZSTĘPOWANIE ŚWIĘTOŚCI

“Kiedy próbuję klęknąć, moje
kolana nie potrafią ciebie dosięgnąć tam na dole,
gdzie twoje stopy zstąpiły pomiędzy
najbiedniejszych, najpokorniejszych, zagubionych.
Pycha nie pozwala być u boku,
tam gdzie ty chodzisz: pośród najbiedniejszych,
pokornych, zagubionych”.
(Tagore)

Czytaj więcej...

FT02ODPOCZĄĆ W SERCU JEZUSA

“Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.”
(Ps 22,2-3a)

Czytaj więcej...

FT01DLACZEGO NIE POZWOLISZ BY JEZUS ŻYŁ W TOBIE?

Chrystus żyje! Alleluja! Ten okrzyk radości paschalnej może stać się wołaniem Ducha w twoim życiu, możesz uczynić ze swojego życia Paschę, uczynić ze swojego życia głoszenie. Chrystus żyje we mnie!

Czytaj więcej...

FT16PODĄŻAĆ ŚLADAMI JEZUSA

Jesteśmy w czasie Wielkiego Postu, czasu w którym Kościół zaprasza nas abyśmy popatrzyli na siebie samych, ale podążając śladami Jezusa, który pokazuje nam drogę na Krzyż, znak naszego zbawienia: „Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz; umocnię moje spojrzenie na tobie.” (Ps 32, 8).

Czytaj więcej...

FT15ŻYĆ Z BLASKIEM

„Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań,
abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako
nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego
i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako
źródła światła w świecie. Trzymajcie się mocno
Słowa Życia, abym mógł być dumny w dniu
Chrystusa, że nie na próżno biegłem
i nie na próżno się trudziłem.”
(Flp 2, 14-16)

Czytaj więcej...

FT14DUCH ŚWIĘTY, KTÓRY NAS PROWADZI

Wspólnota Przymierze Miłosierdzia nie może istnieć bez działania Ducha Świętego.
Dnia 15 sierpnia 2005 r., nasza rodzina została oficjalnie zatwierdzona przez arcybiskupa Claudio Hummes. Ta postawa potwierdza, że Ruch Przymierze Miłosierdzia jest dziełem Ducha Świętego i prowadzi nas do refleksji nad słowami Jezusa Chrystusa skierowanymi do Piotra: „wszystko, co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, i wszystko co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Czytaj więcej...

FT13PRZYSZEDŁEM RZUCIĆ OGIEŃ NA ZIEMIĘ

“Ludzkość dzisiaj potrzebuje Jezusa żywego”.

Pewnego dnia Jezus przygotowywał swoich Apostołów, aby byli mocni w momentach największych trudności i prób przychodzących z powodu ewangelizacji, i z Jego Serca wypłynęło mocne wyrażenie, zainspirowane przez Ducha: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął!” (Łk 12,49).

Czytaj więcej...

FT12TCHNIENIE

“A gdy Jezus skosztował octu,
rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy
głowę oddał ducha.”
(J 19,30)

Czytaj więcej...

FT11PIĘĆDZIESIĄTNICA:

RADOŚĆ DUCHA DLA NAS

Święty Paweł Apostoł pisał do świętych z Rzymu: Królestwo Boże to radość w Duchu Świętym”. To jest wiadomość, którą Jezus pozostawił nam umierając na Krzyżu. Dał nam Ducha, aby nasza radość była pełna. W Ewangelii Jana Jezus mówi: „To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.” (J 15,11) i jeszcze: „…radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać” (J 16,22).

Czytaj więcej...

TAJEMNICA SPEŁNIENIA CZŁOWIEKA: DAĆ ŻYCIE ZA INNYCH

 “Jezus rzekł do swoich uczniów:
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”.
(Mt 16,24)

Czytaj więcej...

EWANGELIZOWAĆ ABY PRZEMIENIAĆ II

„Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
abym obwoływał rok łaski od Pana.” (Łk 4, 18-19).

Czytaj więcej...

POSŁANI ABY RADOWAĆ ŚWIAT

“Jesteśmy współtwórcami radości waszej”.
(2 Kor 1,24)

Cudowne jest to Słowo, którym św. Paweł wyraża w piękny sposób misję każdego ewangelizatora: „Nie chcemy być panami waszej wiary, bo przecież jesteśmy współtwórcami radości waszej” (2 Kor 1,24).

Czytaj więcej...

EWANGELIZOWAĆ ABY PRZEMIENIAĆ

„W końcu ukazał się samym Jedenastu,
i rzekł do nich: Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą:
w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami
mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego
wypili, nie będzie im szkodzić.
Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie.”
(Mk 16, 14-18)

Czytaj więcej...


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Wolsztyn
Copyright © 2013-2017 Przymierze Miłosierdzia w Wolsztynie