FORMOWANI W MARYI JAKO ZIARNO NOWYCH EWANGELIZATORÓW

W miesiącu maju ukazuje się postać słodkiej Matki Boga. W Brazylii, w sposób specjalny, choć zauważa się, że tradycja straciła na sile w wielu miejscach, serce Maryi jest mocnym punktem pobożności dla dzieci i powrotem osoby Maryi, przykładu dla chrześcijan.
Bez wątpliwości, Słowo Boże zaprasza do spojrzenia z podziwem na naszą Mamę: na Jej zawierzenie Bogu wobec zwiastowania anioła, w Jej służbie Elżbiecie, Jej miłosnej uwadze na weselu w Kanie, w Jej wewnętrznym oddaniu u stóp Krzyża…
To jednak jest pewne, że życie Maryi było przez nią samą streszczone w jej “FIAT” (niech mi się stanie). To jest to, co wiemy o Maryi, i co może być zrozumiane jako jej przylgnięcie do woli Boga.
To „Fiat”, które jest echem dla nas w dzisiejszych dniach, w każdym ukazaniu miłości naszej Matki. Ile świadectw, ile łask otrzymanych przez wstawiennictwo tej, która jest pełna Łaski. „Jestem z wami i nie jestem zmęczona”, to było przesłanie Maryi w wiadomości z Medjugorje, niedawnym objawieniu. W swoim pełnym przylgnięciu do Boga, Maryja nie męczy się pracą na rzecz naszego Zbawienia: „Pragnę zanieść wszystkich was razem ze mną do Raju” – tak powiedziała Ona sama w tej samej wiadomości.
Papież Jan Paweł II w swojej Encyklice o Różańcu, stwierdził: „Jak kontemplować Chrystusa niosącego Krzyż lub ukrzyżowanego, bez poczucia potrzeby, by być 'Cyrenejczykiem’ dla każdego brata pochylonego przez ból lub rozbitego przez desperację? I w końcu, jak można utkwić wzrok w chwale Chrystusa i w Maryi ukoronowanej na Królową, bez pragnienia uczynienia tego świata piękniejszym, sprawiedliwszym, bardziej według planu Boga?”
Jeśli zgadzamy się z nim, musimy pozwolić, by nasza pobożność nas przemieniła, uformowała nas powoli w inne, małe Maryje.
To jest cel, o jakim Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort nam przypomina, że gdy jest rzeźbiona jakaś część, to za pomocą młotka i dłuta może to zająć długo i jest bolesne do wykonania, a części wyprodukowane za pomocą formy wymagają mniej pracy i części są gotowe w krótszym czasie!
W ten sposób zawierzenie Maryi, jest formą świętości, jest prostą i pewną drogą, aby dotrzeć do rezultatów, jakich oczekuje od nas Jezus. Jak możemy żyć takim zawierzeniem?
Odpowiadając, jak Maryja, nasze „Fiat!”. W każdej grupie Tęczy, w każdej fraterni, w każdej akcji ewangelizacyjnej, w każdym domu lub miejscu pracy, możemy spróbować rzeźbić naszymi własnymi siłami ideał Chrystusa, albo po prostu dać się uformować przez Maryję.

Maj 2007
o. Antonello


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Wolsztyn
Copyright © 2013-2017 Przymierze Miłosierdzia w Wolsztynie